DESW – Utracone Dziedzictwo 20.12.2011

Nagrania z kolejnej prezentacji pod tym samym tytułem co poprzednia. Tym razem rozbudowaliśmy część praktyczną gdyż publiczność mogłaby nie zdzierżyć zbyt długiego gadania (;