W3 2011

Skrót zawodów Warszawskich Warsztatów WalkiW3 – z 18 września 2011 roku. Zajęliśmy na nich 2 (M. Pajda) oraz 4 (P. Motak) miejsca. Niestety nie byliśmy w stanie brać udziału w pierwszym dniu imprezy.